©2018 by IESEM - Institut d'Estudis de Sociologia i Estètica de la Música. 

 

INSTITUT D'ESTUDIS DE

SOCIOLOGIA I ESTÈTICA DE LA MÚSICA

IESEM

L’IESEM neix el 2018 a Barcelona com a fruit d'un ambiciós treball en equip de diversos musicòlegs que desitgen promoure nous projectes de recerca col·laborativa amb l'objectiu d'aprofundir en l’estudi de les relacions entre la música i les altres arts, la cultura i la societat. És un espai obert a investigadors provinents de diversos camps del coneixement, on es promou la incorporació de noves eines de recerca, enfocaments, perspectives i metodologies de les ciències humanes i socials, amb la voluntat de fer arribar al públic no només els resultats de les recerques, sinó també alguns dels textos fonamentals per a la comprensió estètica i social de l’evolució musical que fins ara es trobaven inèdits en llengua catalana.

Portada Debussy Monsieur Croche - català

CLAUDE DEBUSSY:

Monsieur Croche, antidiletant

ISBN: 978-84-946213-6-9

Traducció: Vicent Minguet i Sebastià Moranta

Edició: desembre del 2018

154 pàgs.

Un segle després de la seva mort, Debussy continua sent un model de recerca de la disciplina en la llibertat, un renovador de la tradició que es va haver de debatre entre l’impuls alliberador de la imaginació i el jou opressor d’un crepuscle. El resultat va ser una obra única, la influència de la qual sobre la creació musical posterior ha superat amb escreix totes les expectatives.

 

Claude Debussy neix a Saint-Germain-en-Laye el 1862 i mor a París el 1918. Considerat avui com una de les veus més originals i influents de la música occidental del segle xx, Debussy va exercir de manera esporàdica —entre el 1901 i el 1914— l’ofici de crític musical en diverses revistes franceses, des de les quals va criticar amb duresa i de manera pública els fonaments de l’ordre i de les institucions musicals del seu temps. Els textos de Monsieur Croche, antidiletant (1921), traduïts per primera vegada al català i amb una excel·lent introducció de Vicent Minguet, recullen alguns dels principals articles i columnes publicats en premsa, i són una clara mostra de la ferma voluntat de renovació estètica que va donar forma a les idees de Debussy sobre la creació artística i musical.

 
 
 

CONTACTE